Komplexní služby Společenství vlastníků

Komplexní služby pro společenství vlastníků

Co pro vás zařídíme?

V rámci služby Profesionálního předsedy získává SVJ nejen jednoho konkrétního předsedu, který bude společenství řádně řídit, ale zároveň celý týmnaší společnosti, který je předsedovi a celému společenství každodenně k dispozici.

Převezmeme za Vás veškerou komunikaci se spoluvlastníky, nájemníky a dodavateli služeb. Zároveň si nebudete muset dělat starosti s údržbou, ať už jde o pravidelnou kontrolu pořádku či o jednorázový úklid (např. mytí oken). Ujistíme se, že kvalita služby odpovídá nákladům. Zkontrolujeme nejen čistotu, ale také stav dané nemovitosti.

V neposlední řadě se postaráme o včasné zajištění povinných revizí, odpočtů měřidel, v případě potřeby o vyřízení havarijních služeb a pojištění. Vyřídíme za Vás všechny administrativně správní úkony včetně vedení účetnictví, daňové evidence, kontroly faktur, plateb atd.

Správa Profesionálního předsedy

 • Správa domu ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění
 • Uzavírání smluv dle finančního limitu a pravidel určených shromážděním
 • Evidence vlastníků jednotek a povinnosti ve vztahu k veřejnému rejstříku
 • Vyřízení stížnosti, doporučení a žádostí od členů společenství
 • Informování členů společenství o své činnosti; věcné a finanční záležitosti včetně nutných oprav, možných investic či úspor při zachování kvality služby
 • Návrh výše záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky
 • Kontrola vyúčtování nákladů
 • Organizace, vedení a archivace zápisů ze shromáždění a usnesení
 • Včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včasné uplatňování pohledávek společenství
 • Pravidelné setkávání se správcovskou společností a kontrola její činnosti
 • Pravidelná kontrola objektu ve spolupráci se správcovskou společností

Technická správa

 • Komunikace se spoluvlastníky, nájemníky a dodavateli služeb
 • Zajištění běžné údržby objektu a sledování kvality prací
 • Zajištění a kontrola úklidu
 • Pravidelná kontrola stavu nemovitosti
 • Zajištění povinných revizí v řádných termínech
 • Zajištění havarijní služby
 • Provozování kotelny a výměníkové stanice
 • Pojištění včetně
 • Zajištění odpočtu měřidel

Ekonomická správa

 • Vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování uzávěrek
 • Evidence nájemníků a rozpis nájemného
 • Vedení účetnictví pro společenství vlastníků a zpracování daňových přiznání
 • Vedení účtů, provádění plateb a komunikace s bankou dle dispozic společenství vlastníků
 • Kontrola faktur za dodávky energií a služeb
 • Kontrola plateb, upomínání neplatičů, vymáhání pohledávek
 • Spolupráce s právníkem
Podrobnosti naleznete zde.

Správa Profesionálního předsedy

 • Správa domu ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění
 • Uzavírání smluv dle finančního limitu a pravidel určených shromážděním
 • Evidence vlastníků jednotek a povinnosti ve vztahu k veřejnému rejstříku
 • Vyřízení stížnosti, doporučení a žádostí od členů společenství
 • Informování členů společenství o své činnosti; věcné a finanční záležitosti včetně nutných oprav, možných investic či úspor při zachování kvality služby
 • Návrh výše záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky
 • Kontrola vyúčtování nákladů
 • Organizace, vedení a archivace zápisů ze shromáždění a usnesení
 • Včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včasné uplatňování pohledávek společenství
 • Pravidelné setkávání se správcovskou společností a kontrola její činnosti
 • Pravidelná kontrola objektu ve spolupráci se správcovskou společností

Pro jakékoliv další informace o našich službách nás neváhejte kontaktovat.

Podrobnosti naleznete zde.

Přečtěte si, co o nás říkají
Naši klienti

Mario Succio,
vlastník domu
Anglická 1

„Se společností CONDOMINIA spolupracujeme již 7. rokem, komplexní správa je po celou dobu prováděna seriózně, kompetentně a pečlivě. Odborné znalosti techniků, kteří se o domy starají, jsou na vysoké úrovni. Domy jsou pod jejich dohledem ve výborném stavu. Oceňuji též lidský přístup všech zaměstnanců a snahu vycházet vstříc a vysvětlit zvolený postup. Naši nájemci i vlastníci velmi oceňují jazykovou vybavenost zaměstnanců, která urychluje vyřešení jejich problémů.“

Barbora Šmídová, spolumajitelka domu Staropramenná 26

„Společnost CONDOMINIA, s.r.o. spravuje náš činžovní dům již více než 3 roky. Během této doby se prováděla běžná údržba, řešily havarijní stavy a došlo i na větší akce jako např. oprava střechy nebo fasády. Ve všech případech byl přístup technika a celé společnosti profesionální, vstřícný a vše proběhlo tak, jak mělo. A pokud se vyskytly problémy či nepředvídané okolnosti, technik je vždy svým aktivním přístupem vyřešil k mé spokojenosti. Pro případ pracovní neschopnosti či dovolené disponuje společnost dalšími techniky, kteří kolegu adekvátně zastoupili. Při sjednávání podmínek smlouvy o správě nemovitosti mi paní jednatelka vyšla vstříc tím, že netrvala na poskytnutí kompletního balíčku služeb, tj. ekonomické i technické správy, ale dohodly jsme se pouze na poskytování technické správy nemovitosti, což konkurenční společnosti, které jsem poptávala, neakceptovaly. Služby společnosti CONDOMINIA výrazně šetří můj čas a nervy a tvoří praktický článek mezi nájemníky, dodavateli a mnou. Naprostá spokojenost, mohu jen doporučit!“

Barbara Solazzo,
předsedkyně SVJ
Polská 2

„Se společnosti CONDOMINIA, s.r.o. spolupracuji jako předseda SVJ cca od roku 2016. Během jejich správy našeho domu jsem měla ve všech ohledech z jejich strany podporu, vždy jsem měla a mám možnost s technickým i účetním / finančním oddělením cokoli zkonzultovat. Ve věcech, které nespadají do mé kompetence, mi byli a jsou velkou oporou. Mají velké zkušenosti a jednají se svými klienty s respektem. Mohu se na ně ve všem spolehnout. Kdokoli poptával správcovskou firmu pro své společenství, ráda jsem je doporučila.“

Mario Succio,
vlastník domu
Anglická 1

„Se společností CONDOMINIA spolupracujeme již 7. rokem, komplexní správa je po celou dobu prováděna seriózně, kompetentně a pečlivě. Odborné znalosti techniků, kteří se o domy starají, jsou na vysoké úrovni. Domy jsou pod jejich dohledem ve výborném stavu. Oceňuji též lidský přístup všech zaměstnanců a snahu vycházet vstříc a vysvětlit zvolený postup. Naši nájemci i vlastníci velmi oceňují jazykovou vybavenost zaměstnanců, která urychluje vyřešení jejich problémů.“

Barbora Šmídová, spolumajitelka domu Staropramenná 26

„Společnost CONDOMINIA, s.r.o. spravuje náš činžovní dům již více než 3 roky. Během této doby se prováděla běžná údržba, řešily havarijní stavy a došlo i na větší akce jako např. oprava střechy nebo fasády. Ve všech případech byl přístup technika a celé společnosti profesionální, vstřícný a vše proběhlo tak, jak mělo. A pokud se vyskytly problémy či nepředvídané okolnosti, technik je vždy svým aktivním přístupem vyřešil k mé spokojenosti. Pro případ pracovní neschopnosti či dovolené disponuje společnost dalšími techniky, kteří kolegu adekvátně zastoupili. Při sjednávání podmínek smlouvy o správě nemovitosti mi paní jednatelka vyšla vstříc tím, že netrvala na poskytnutí kompletního balíčku služeb, tj. ekonomické i technické správy, ale dohodly jsme se pouze na poskytování technické správy nemovitosti, což konkurenční společnosti, které jsem poptávala, neakceptovaly. Služby společnosti CONDOMINIA výrazně šetří můj čas a nervy a tvoří praktický článek mezi nájemníky, dodavateli a mnou. Naprostá spokojenost, mohu jen doporučit!“

Barbara Solazzo,
předsedkyně SVJ
Polská 2

„Se společnosti CONDOMINIA, s.r.o. spolupracuji jako předseda SVJ cca od roku 2016. Během jejich správy našeho domu jsem měla ve všech ohledech z jejich strany podporu, vždy jsem měla a mám možnost s technickým i účetním / finančním oddělením cokoli zkonzultovat. Ve věcech, které nespadají do mé kompetence, mi byli a jsou velkou oporou. Mají velké zkušenosti a jednají se svými klienty s respektem. Mohu se na ně ve všem spolehnout. Kdokoli poptával správcovskou firmu pro své společenství, ráda jsem je doporučila.“

Zobrazit naše reference